www.autoskola-ambroz.cz
s námi to zvládnete...
Hodnocení autoškoly Ambrož

Skupini řidičského oprávnění a jejich ceny

AM - A1 - A2 - A - rozšíř. z A2 na A1 a A - B - B AUTOMAT - C - D - B96 - B+E - C+E - D+E - T

AM – cena 11000,-

- motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

- dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW

- tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

- čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4kW

A1 – cena 11000,-

lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3

tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

A2 - cena 11500,-

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

  • Rozšíření skupiny A1 na sk. A2 po dvou letech – cena 4000,-

  • Rozšíření skupiny A2 na sk. A po dvou letech – cena 4000,-

  • Rozšíření skupiny A1 na sk. A2 dříve jak po dvou letech – cena 7000,-

  • Rozšíření skupiny A2 na sk. A dříve jak po dvou letech – cena 7000,-

A - cena 12000,-

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj

tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 35 kW

  • Rozšíření skupiny A2 na sk. A po dvou letech – cena 4000,-

  • Rozšíření skupiny A2 na sk. A dříve jak po dvou letech – cena 6000,-

U všech skupin "A":
- jízda navíc za 450,- Kč pro žaky naší autoškoly
- jízda navíc za 550,- Kč pro ostatní zájemce
(pokud žákovi nebudou stačit stanovené počty jízd k dostatečnému ovládání motocyklu, bude si muset další připlatit)!

B – cena 15500,-

jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e),jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

B AUTOMAT – cena 15500,-

Řidičskéo právnění pro vozidla s automatickou převodovkou. Celý výcvik z praktické jízdy absolvujete na vozidle s automatickou převodovkou.

V samotném řidičském průkazu budete mít vyznačeno „omezení skupiny B na řízení POUZE vozidel s automatickou převodovkou“, přičemž nelze řídit auto s manuální převodovkou.

Pokud se časem rozhodnete získat skupinu B, absolvujete při závěrečné zkoušce pouze doplňující praktickou jízdu na vozidle s manuální převodovkou.

C- cena 18000,-

Jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolené hmotnosti převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

D – cena 19000,- (pouze rozšíření ze skupiny "C")

Jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

D – cena 32000,- (při rozšíření ze skupiny "B")

Jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

B96 – cena 3000,-

Řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu. Skládá se ze soupravy o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg

B+E – cena 6000,-

Jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

Rozšíření z C na C+E – cena 8000,-

Jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

D+E- cena 7500,-

Jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

T – cena 12000,-

Jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

  • V případě, že již vlastníte ŘO na sk. B je cena za sk. T 10000,-

Poplaky za doplňovací (kondiční) jizdy

Ceny pro žáky naší autoškoly:
-AM: 450,-
-A1: 450,-
-A2: 450,-
-A: 450,-

-B: 400,-
-B automat: 400,-
-RB/B + E: 450,-
-RB/B 96: 450,-

-C: 600,-
-RC/C + E: 700,-

-D: 700,-

-T: 400,-

Ceny pro ostatní zájemce:
-AM: 550,-
-A1: 550,-
-A2: 550,-
-A: 550,-

-B: 500,-
-B automat: 500,-
-RB/B + E: 550,-
-RB/B 96: 550,-

-C: 700,-
-RC/C + E: 800,-

-D: 800,-

-T: 500,-

Opakovaná zkouška - autoškola:

-testy: 200,-
-technika: 200,-
-jízda A: 300,-
-jízda B: 300,-
-jízda BE: 400,-
-jízda C: 600,-
-jízda CE: 700,-
-jízda D: 600,-
-jízda T: 400,-

Opakovaná zkouška - Městský úřad

-testy: 100,-
-technika: 200,-
-jízda: 400,-

Ostatní poplaky:

- První zkouška - autoškola: 0,-
- První zkouška - Městský úřad: 700,-

Vrácení řidičského oprávnění na sk: B – 4 000,- další skupiny dohodou
Převod z jiné autoškoly po závěrečné zkoušce 3 000,-
Prostojová hodina – neomluvená jízda 12 hodin předem - 300,-
Nedostavení se na zkoušku - neomluvená zkouška - 24 hodin předem - 800,-
Cena výcviku - jízdy po třech neúspěšných zkouškách na skupinu B – 12 000,-
Cena výuky - teorie po třech neúspěšných zkouškách na skupinu B – 2 000,-
Ostatní skupiny dle individuální dohody.