www.autoskola-ambroz.cz
s námi to zvládnete...
Hodnocení autoškoly Ambrož

Skupiny řidičského oprávnění a jejich ceny

AM - A1 - A2 - A - rozšíř. z A2 na A1 a A - B - B AUTOMAT - C - D - B96 - B+E - C+E - D+E - T

AM – cena 12 000,-

- motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1

- dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW

- tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

- čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4kW

A1 – cena 12 000,-

lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3

tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

A2 - cena 13 000,-

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

 • Rozšíření skupiny A1 na sk. A2 po dvou letech – cena 4 000,-

 • Rozšíření skupiny A2 na sk. A po dvou letech – cena 4 000,-

 • Rozšíření skupiny A1 na sk. A2 dříve jak po dvou letech – cena 8 000,-

 • Rozšíření skupiny A2 na sk. A dříve jak po dvou letech – cena 8 000,-

A - cena 13 000,-

motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj

tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 35 kW

  U všech skupin "A":
  - jízda navíc za 450,- Kč pro žaky naší autoškoly
  - jízda navíc za 550,- Kč pro ostatní zájemce
  (pokud žákovi nebudou stačit stanovené počty jízd k dostatečnému ovládání motocyklu, bude si muset další připlatit)!

  B – cena 17 000,-

  jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e),jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg

  B AUTOMAT – cena 18 000,-

  Řidičskéo právnění pro vozidla s automatickou převodovkou. Celý výcvik z praktické jízdy absolvujete na vozidle s automatickou převodovkou.

  V samotném řidičském průkazu budete mít vyznačeno „omezení skupiny B na řízení POUZE vozidel s automatickou převodovkou“, přičemž nelze řídit auto s manuální převodovkou.

  Pokud se časem rozhodnete získat skupinu B, absolvujete při závěrečné zkoušce pouze doplňující praktickou jízdu na vozidle s manuální převodovkou.

  C- cena 19 000,-

  Jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolené hmotnosti převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

  D – cena 20 000,- (pouze rozšíření ze skupiny "C")

  Jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

  D – cena 35 000,- (při rozšíření ze skupiny "B")

  Jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

  B96 – cena 4 000,-

  Řidičské oprávnění skupiny B v rozšířeném rozsahu. Skládá se ze soupravy o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg

  B+E – cena 7 000,-

  Jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

  Rozšíření z C na C+E – cena 9 000,-

  Jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

  D+E- cena 7 500,-

  Jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

  T – cena 13 000,-

  Jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

  • V případě, že již vlastníte ŘO na sk. B je cena za sk. T 11 000,-

  Poplaky za doplňovací (kondiční) jizdy

  Ceny pro žáky naší autoškoly:
  -AM: 450,-
  -A1: 450,-
  -A2: 450,-
  -A: 450,-

  -B: 500,-
  -B automat: 500,-
  -RB/B + E: 550,-
  -RB/B 96: 550,-

  -C: 700,-
  -RC/C + E: 800,-

  -D: 800,-

  -T: 400,-

  Ceny pro ostatní zájemce:
  -AM: 550,-
  -A1: 550,-
  -A2: 550,-
  -A: 550,-

  -B: 600,-
  -B automat: 600,-
  -RB/B + E: 650,-
  -RB/B 96: 650,-

  -C: 800,-
  -RC/C + E: 900,-

  -D: 900,-

  -T: 500,-

  Opakovaná zkouška - autoškola:

  -testy: 200,-
  -technika: 200,-
  -jízda A: 300,-
  -jízda B: 300,-
  -jízda BE: 400,-
  -jízda C: 700,-
  -jízda CE: 800,-
  -jízda D: 800,-
  -jízda T: 400,-

  Opakovaná zkouška - Městský úřad

  -testy: 100,-
  -technika: 200,-
  -jízda: 400,-

  Ostatní poplaky:

  - První zkouška - autoškola: 0,-
  - První zkouška - Městský úřad: 700,-

  Vrácení řidičského oprávnění na sk: B – 4 000,- další skupiny dohodou
  Převod z jiné autoškoly po závěrečné zkoušce 3 000,-
  Prostojová hodina – neomluvená jízda 12 hodin předem - 300,-
  Cena výcviku - jízdy po třech neúspěšných zkouškách na skupinu B–12 000/ žáci z jiné autoškoly 13 000,-,-
  Cena výuky - teorie po třech neúspěšných zkouškách na skupinu B – 2 000,-
  Ostatní skupiny dle individuální dohody.