www.autoskola-ambroz.cz
s námi to zvládnete...
Hodnocení autoškoly Ambrož

Minimální věk pro získání řidičského oprávnění

1. Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku

a) 15 let, jedná-li se o skupinu AM
b) 16 let, jedná-li se o skupinu A1
c) 17 let, jedná-li se o skupinu B1 a T
d) 18 let, jedná-li se o skupinu A2, B, B+E, C1 a C1+E
e) 21 let, jedná-li se o skupinu C, C+E, D1, D1+E
f) 24 let, jedná-li se o skupinu A, D a D+E


2. Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit osobě:

a) která dosáhla věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo

b) která dosáhla věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

3. Osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a c) lze řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel udělit jen s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce

4. Řidičské oprávnění pro skupinu C lze udělit osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 21 let.

5. Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku uvedeného v odst. 1 písm. e) a g) jeho držitele k řízení:

a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu,

b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu:

- v rozšířeném rozsahu, nebo

- v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let