www.autoskola-ambroz.cz
s námi to zvládnete...
Hodnocení autoškoly Ambrož

Úvod k autoškole

Před tím, než začnete s výukou a výcvikem, je zapotřebí se do autoškoly nejprve zapsat. K tomu slouží přihláška do autoškoly.

Veškeré vyplněné údaje musí souhlasit s údaji ve Vašem Občanském průkazu!

Kromě přihlášky je důležité dodat autoškole potvrzení o Vaší zdravotní způsobilosti. Toto potvrzení obdržíte u Vašeho ošetřujícího lékaře.

Formulář lékařského posudku a prohlášení posuzované osoby k Vaší zdravotní způsobilosti má ošetřující lékař ve své ordinaci, nebo si jej můžete stáhnout na na našem webu v sekci dokumenty ke stažení, či si zažádat o formulář v autoškole.

Po předání potřebných dokumentů autoškole (přihlášky a posudku o zdravotní způsobilosti), budete zapsáni do výcviku a domluvíte si termín, který Vám bude vyhovovat.

Při zahájení výcviku, zaplacení platby za autoškolu, obdržíte také veškeré potřebné informace a učební pomůcky. A Vaše výuka může začít.

V čem spočívá výuka žadatelů o řidičské oprávnění?

Předmětem výuky a výcviku je získání veškerých potřebných teoretických, ale také praktických znalostí, návyků, dovedností k řízení motorových vozidel.

Jak rozsah výuky, tak výcviku se dělí dle druhu výuky a výcviku, také dle jednotlivých skupin, či podskupin řidičských oprávnění.

Jak obsah, tak rozsah jednotlivých druhů výuky i výcviku k získání řidičského oprávnění, stanoví prováděcí předpis.

Co zahrnuje výcvik v autoškole

Výcvik navazuje na teoretickou výuku.

Před zahájením samotného výcviku budete seznámeni se zásadami ovládání vozidla a teorií řízení i zásadami bezpečné jízdy výcvikového vozidla.

Samotná praktická příprava nejprve začíná na vyhrazeném autocvičišti, jde o první hodiny výcviku, kdy si osvojíte „stabilitu“ na silnici, rozjezdy, zastavení apod.

Poté následuje jízda v malém, později středním a na závěr velkém silničním provozu.

Ukončení výuky a výcviku v autoškole?

Jakvýuku, tak výcvik, u Vás ukončí příslušný provozovatel autoškoly jen za předpokladu, respektive splnění podmínek Vašeho absolvování minimálního počtu hodin výuky a výcviku, jenž stanovuje učební osnova pro příslušnou skupinu, případně podskupinu řidičského oprávnění.

Pokud dojde k předčasnému ukončení výuky a výcviku, můžete pokračovat ve výuce a výcviku u jiné autoškoly.

Co zahrnuje závěrečná zkouška pro získání řidičského oprávnění

  •  Zkoušku z pravidel silničního provozu formou testu, v délce trvání třiceti minut
  •  Zkoušku z praktické jízdy, v délce trvání dvaceti až čtyřiceti minut v běžném silničním provozu
  •  U skupin C a D zkoušku z ovládání a údržby motorového vozidla

Tipy, jak si zvýšit pravděpodobnost, k získání řidičského oprávnění

Účastnili jste se teoretické výuky i praktického výcviku, ale chtěli byste Vaše šance na úspěch pro získání řidičského oprávnění ještě více podpořit? Nechcete nechat nic náhodě?

Máte možnost si udělat zkoušky z autoškoly na nečisto, vyzkoušejte si on-line testy.